E-TicaretOca 10, 2023

Tahsilat Makbuzu Nedir? Nasıl Kesilir?

Ahmet Kemal Metin
İçerik Pazarlama Uzmanı

Ticari işletmelerin gerçekleştirdikleri tüm alım satım işlemlerinin ardından makbuz kesmesi gerekir. Kesilen makbuz, tahsilatın gerçekleştiğinin en büyük kanıtı niteliğindedir. Peki, “Tahsilat Makbuzu Nedir?” ve “Nasıl Kesilir?”

Tüm detayları ile birlikte inceleyelim.

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür. Bu belge, ödeme yapılan tutarın miktarını, ödeme tarihini ve ödeme yapılan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. 

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Tahsilat makbuzu, ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür. Bu belge, ödeme yapılan tutarın miktarını, ödeme tarihini ve ödeme yapılan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. Bu makbuz, ödeme yapılan kişi tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Tahsilat makbuzu her türden ödeme için kesilmektedir. Havale, çek ve elden gelen tüm ödemelerde ödemenin yapıldığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Kısacası şirkete para girişi ve çıkışı olan durumlarda tahsilat makbuzu kullanılır. Bu makbuz her iki tarafın arasında ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak için kullanılır.

Tahsilat makbuz kesilmesi gerektirmeyen durumlar da bulunmaktadır. Kişiler eğer yazar kasadan peşin ödeme sonrasında satış fişi alırlarsa tahsilat makbuzu almalarına gerek yoktur. Aynı zamanda kredi kartı ile yapılan ödeme sonrasında kart slipi, havale ve EFT ödemelerinde alınan banka dekontları bu ödemelerin yapıldığını gösterdiğinden dolayı, tahsilat makbuzuna gerek duyulmaz.

İlgili İçerik: Tevkifatlı Fatura Nedir?

Tahsilat Makbuzu Nasıl Doldurulur?

Tahsilat makbuzu ödeme alındıktan sonra doldurulmalıdır. Doldurulurken, boş alanların çizgi ile kapatılması gerekir. Parayı alan kişinin adı ve soyadı mutlaka belirtilmelidir. Makbuzu teslim alan kişi bilgilerin doğruluğuna dair belgeyi imzalamalıdır. Aksi halde yapılacak herhangi bir hata belgenin geçersiz sayılmasına neden olur.

Tahsilat Makbuzunda Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tahsilat makbuzunda, genellikle aşağıdaki bilgiler yer alır:

 • Ödeme yapılan tutar
 • Ödeme tarihi
 • Ödeme yapılan kişi veya kurum
 • Ödeme yapılan neden (örneğin, fatura ödemesi, kira ödemesi, vb.)
 • Ödeme yöntemi (nakit, çek, vb.)
 • Ödeme yapılan kişinin imzası
 • Ödeme yapan kişi veya kurumun imzası

Bu bilgiler, makbuzun bir kağıt veya elektronik ortamda olabilir. Elektronik ortamda bir tahsilat makbuzu doldurulurken, bu bilgilerin bir forma girdiği veya bir web sayfası üzerinden girildiği gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tahsilat makbuzu kesilmeden önce, zorunlu alanların doldurulması gerekir. Üzerine şirket kaşesi basılan makbuz, iki nüsha şeklinde alıcı ve satıcıda bulunur. Tahsilat makbuzu üzerinde mutlaka; firma logonuz, adres bilginiz ve tahsilat makbuzunun seri numarası yer almalıdır. 

Tahsilat makbuzu, alışveriş yapılan gün içerisinde kesilmelidir. Eğer sonraki aya bırakılırsa vergilerin yanlış hesaplanmasına sebebiyet verebilir. Kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek için tahsilat makbuzlarında bir limit belirlenmiştir. Bu limitin üstündeki ödemeler; PTT, banka veya finansal kuruluşlar tarafından yapılır. Ayrıca tahsilat makbuzu, genellikle kağıt üzerine yazılsa da elektronik ortamda da oluşturulabilir.

Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak için kullanılır. Bu nedenle, tahsilat makbuzu çeşitli alanlarda kullanılır. 

Tahsilat Makbuzu Nerelerde Kullanılır?

Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak için kullanılır. Bu nedenle, tahsilat makbuzu çeşitli alanlarda kullanılır. 

Örneğin:

 • Özel sektörde: Tahsilat makbuzu çalışanların maaşlarının ödenmesi, fatura ödemeleri, kira ödemeleri gibi çeşitli ödemelerde kullanılır.
 • Kamu sektöründe: Tahsilat makbuzu çalışanların maaşlarının ödenmesi, vergi ödemeleri gibi çeşitli ödemelerde kullanılır.
 • Özel okullarda: Tahsilat makbuzu öğrenci ücretlerinin ödenmesi gibi ödemelerde kullanılır.
 • Özel sağlık kuruluşlarında: Tahsilat makbuzu özel muayene ve tedaviler için yapılan ödemelerde kullanılır.

Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan tutarın doğruluğunu ve ödeme işleminin gerçekleştiğini kanıtlamak amacıyla, farklı alanlarda da kullanılabilir.

İlgili İçerik: E-Fatura Nedir?

Tahsilat Makbuzu ile Tediye Makbuzu Arasındaki Fark Nedir?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığında verilen bir belge türüdür. Bu belge; ödeme yapılan tutarın miktarını, ödeme tarihini ve ödeme yapılan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. Tahsilat makbuzu, ödeme yapılan kişi tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Tediye makbuzu ise bir kişi veya kurumdan bir ödeme alındığında verilen bir belge türüdür. Bu belge; alınan ödeme tutarını, ödeme tarihini ve ödemeyi alan kişi veya kurumun bilgilerini içerir. Tediye makbuzu, ödemeyi alan kişi tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Bu nedenle, tahsilat makbuzu ile tediye makbuzu arasındaki en önemli fark, ödeme yapılan veya alınan kişi veya kurumun kim olduğudur. Tahsilat makbuzunda, ödeme yapılan kişi veya kurum tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur. Tediye makbuzunda ise ödemeyi alan kişi veya kurum tarafından imzalanır ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından tutulur.

Tahsilat Makbuzu Örneği

Aşağıda, tahsilat makbuzu örneği verilmiştir:

Tahsilat Makbuzu

Aşağıda, detaylı olarak tahsilat makbuzu örneği verilmiştir:

Tahsilat Makbuzu

 • Tarih: 01 Ocak 2022
 • Ödeme yapılan tutar: 1000 TL
 • Ödeme yapılan kişi veya kurum: X Kişisi veya X Şirketi
 • Ödeme yapılan neden (Bedel): Ürün Satışı
 • Ödeme yöntemi: Nakit
 • Ödeme yapılan (Teslim Eden) kişinin imzası: ______________
 • Ödeme yapan (Teslim Alan) kişi veya kurumun imzası: ______________

Bu örnekte, 01 Ocak 2022 tarihinde X Kişisi veya X Şirketi’ne 1000 TL tutarında bir ödeme yapıldığı gösterilmiştir. Ödeme nedeni olarak “ürün satışı” belirtilmiştir ve ödeme nakit olarak yapılmıştır. Ödeme yapılan kişi ve ödemeyi yapan kişi veya kurum tarafından makbuz imzalanmıştır.

Bu örnekte verilen bilgiler, tahsilat makbuzu için yer alması gereken bilgilerdir. Ancak, makbuzlarda yer alabilecek farklı bilgiler de bulunur. Örnek olarak; makbuzun numarası, ödeme yapılan kişinin ve ödemeyi yapan kişinin adresleri gibi bilgilere de yer verilebilir.

Tahsilat Makbuzu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

“Tahsilat Makbuzu Nedir?” ve “Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?” sorularının yanı sıra kullanıcılar bu konu hakkında birçok farklı detayı merak etmektedir. Merak edilen bu detaylar aşağıdaki gibi listelenebilir.

Tahsilat Makbuzu Kesmek İçin Limit Var mı?

Tahsilat makbuzu kesilirken bir limit olmamasına rağmen, ödeme yapılan tutara göre; vergi mevzuatına uygun, belirli oranlarında vergi ödemesi yapılması gerekebilir. Örneğin, bir işyeri tarafından çalışanlara maaş ödemesi yapılırken, ödeme yapılan tutarın miktarına göre vergi ödemesi yapılması gerekebilir.

Bu nedenle, bu oranlar ve vergi ödemesi yapılması gereken tutarlar, vergi mevzuatına göre değişebilir.

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığının belgelenmesi için kullanılan bir belgedir.

Tahsilat Makbuzu Sonradan Düzenlenebilir mi?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığının belgelenmesi için kullanılan bir belgedir. Tahsilat makbuzu, ödeme yapıldığında düzenlenir ve ödeme yapıldıktan sonra değiştirilemez. Ancak, tahsilat makbuzu düzenlenirken hata yapılmışsa veya eksik bilgi içeriyorsa, makbuz yeniden düzenlenebilir. Bu durumda, makbuzun üstüne “düzeltme” ve değiştirilen bilgiler yazılır. Tahsilat makbuzu sonradan düzenlenecekse, ödeme yapıldığı tarih ve ödeme tutarı değiştirilemez ancak diğer bilgiler değiştirilebilir.

İlgili İçerik: İrsaliye Nedir?

Tahsilat Makbuzunu Kim Düzenler?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığında düzenlenir ve ödeme yapılan kişi tarafından imzalanır. Ödeme yapılan kişi (tahsilat makbuzunu düzenleyen kişi), ödemeyi belgelemek için tahsilat makbuzunu düzenler ve imzalar.

Tahsilat Makbuzu Fatura Yerine Geçer mi?

Tahsilat makbuzu, bir ödeme yapıldığının belgelenmesi için kullanılan bir belgedir ve fatura yerine geçmez. Fatura, bir satış işleminden doğan bir alacağın belgelenmesi için kullanılır. Fatura, satışı yapan taraf tarafından düzenlenir ve satışı yapan tarafın alacağını belgeleyen bir dökümandır. Öte yandan tahsilat makbuzu, ödeme yapılan taraflarca düzenlenir ve ödeme yapılan tarafın yaptığı ödemenin belgelenmesi için kullanılır. Tahsilat makbuzu, fatura yerine geçmez ve fatura ile aynı işlevi yerine getirmez.

Bültenimize
Abone Olun